EAPC Poll 5 (NL)

Waarover maakt u zich het meest zorgen met betrekking tot u hartmedicatie?

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP