EAPC Poll 3 (PL)

Komunikacja pomiędzy którymi osobami najbardziej wymaga ulepszenia?

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP