EAPC Poll 2 (PL)

Czy rozważał(-a) Pan(-i) udział w badaniu klinicznym?

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP