EAPC Poll 14 (PL)

Czy liczba Pana/Pani wizyt u kardiologa prowadzącego uległa zmianie podczas pandemii COVID-19 w porównaniu z poprzednimi latami?

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP