EAPC Poll 13 (PL)

Czy ma Pan/Pani wątpliwości dotyczące kontaktu z lekarzem podczas pandemii COVID-19?

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP