Μηνιαίες δημοσκοπήσεις

Με ποια δήλωση σχετικά με τις βιντεοδιασκέψεις τηλεϊατρικής ως εναλλακτική λύση για τους ελέγχους ρουτίνας συμφωνείτε περισσότερο;


ESC
EAPC
ACCA
ACNAP