Χρήσιμοι σύνδεσμοι

www.AfibMatters.org

Εσείς ή κάποιος γνωστός σας πάσχει από κολπική μαρμαρυγή; Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτόν τον εκπαιδευτικό ιστότοπο που έχει σχεδιαστεί από επαγγελματίες του τομέα υγείας.

 

www.HeartFailureMatters.org

Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια για ασθενείς, οικογένειες και φροντιστές που παρέχονται από την Ένωση Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

 

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για ασθενείς

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές κλινικής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), τα έγγραφα αυτά έχουν σκοπό να συμβάλουν στην κατανόηση της πάθησής σας και να σας προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση για τη συμμετοχή σας στη λήψη αποφάσεων μαζί με τους επαγγελματίες υγείας που σας παρέχουν υγειονομική περίθαλψη

Διαβήτης

Οι ασθενείς με διαβήτη διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως καρδιακές προσβολές, από ό,τι οι ασθενείς χωρίς διαβήτη.

Αυτός ο οδηγός παρέχει μια επισκόπηση των τελευταίων τεκμηριωμένων συστάσεων σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τον διαβήτη. Ειδικότερα, θα πρέπει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε:

  • Τα διάφορα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με διαβήτη
  • Τις θεραπείες που συνιστώνται για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου
  • Τις τροποποιήσεις του τρόπου ζωής που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

 

Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων

Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει ως στόχο να σας παράσχει μια επισκόπηση των πιο πρόσφατων τεκμηριωμένων συστάσεων για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Ειδικότερα, θα πρέπει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε:

  • Πώς αξιολογείται ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου
  • Τη σημασία των τροποποιήσεων του τρόπου ζωής για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου
  • Τις θεραπείες και τους θεραπευτικούς στόχους που μπορεί να θεωρηθούν κατάλληλοι με βάση το προφίλ κινδύνου σας

 

 

 

 

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP