Υποστήριξη χρηματοδότησης

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης Καρδιολογικών Παθήσεων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC Prevention of CVD Programme), το οποίο διευθύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προληπτικής Καρδιολογίας (European Association of Preventive Cardiology – EAPC) σε συνεργασία με την Ένωση Οξείας Καρδιοαγγειακής Φροντίδας (Association for Acute CardioVascular Care – ACVC) και την Ένωση Καρδιαγγειακών Νοσηλευτών & Συναφών Επαγγελμάτων (Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions – ACNAP).

Το πρόγραμμα της ΕΚΕ για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων υποστηρίζεται από τις AMGEN, AstraZeneca, Ferrer και Sanofi και Regeneron με τη μορφή εκπαιδευτικών υποτροφιών. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν έχουν επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον χορηγό του.

 

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP