Μηνιαίες δημοσκοπήσεις

Έχει αλλάξει ο αριθμός των επισκέψεων στον γιατρό που σας παρακολουθεί για την καρδιακή σας νόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια;


ESC
EAPC
ACCA
ACNAP