EAPC Poll 15 (PT)

O seu problema cardíaco influencia o que sente sobre a pandemia de COVID-19?

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP